Mạnh tay xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt… nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra tại các địa phương, thậm chí mức độ ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước thực trạng đó, ngày 5/4 đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Quyết định số 1788/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ ký ngày 1/10/2013 là thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Thực hiện kế hoạch này, bước đầu công tác bảo vệ môi trường đã có được những thành quả. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở thực hiện tốt công tác này thì vẫn tồn tại không ít những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chủ yếu đó là các đơn vị công ích như bệnh viện, trường học… và các cơ sở sản xuất. Cụ thể đó là tình trạng len lút đổ chất thải ra môi trường, xử lý chất thải không hiệu quả… gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước cũng như cuộc sống của người dân khu vực lân cận.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do bản thân những cơ sở này chưa thực sự quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải, thiếu kinh phí thực hiện xử lý chất thải hay hệ thống xử lý chất thải không đáp ứng được yêu cầu xử lý hiệu quả…

Trước thực trạng đó, tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã đề nghị Ban Chỉ đạo cần khẩn trương thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở gây nghiêm trọng, đồng thời thực hiện xử lý triệt để các cơ sở này, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng, hy vọng thông qua kế hoạch này, tình hình ô nhiễm môi trường tại các địa phương sẽ phần nào được cải thiện, loại bỏ hoàn toàn các cơ sở gây ô nhiễm, trả lại môi trường sạch trong thời gian sớm nhất.